بیرانوند گول خورد و رکوردش شکست

بیرانوند گول خورد و رکوردش شکست
روزنامه گل نوشت: رحیم ذهیوی معتقد است با روش خاصی به دروازه‌بان پرسپولیس گل زده.

بیرانوند گول خورد و رکوردش شکست

روزنامه گل نوشت: رحیم ذهیوی معتقد است با روش خاصی به دروازه‌بان پرسپولیس گل زده.
بیرانوند گول خورد و رکوردش شکست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author