بیرانوند: هواداران پرسپولیس نگران تمرین کردن من نباشند

بیرانوند: هواداران پرسپولیس نگران تمرین کردن من نباشند
روزنامه خبرورزشی نوشت: یکی از اتفاقات جالب تمرین دیروز سرخپوشان، تمرین علیرضا بیرانوند با یک دست بود.

بیرانوند: هواداران پرسپولیس نگران تمرین کردن من نباشند

روزنامه خبرورزشی نوشت: یکی از اتفاقات جالب تمرین دیروز سرخپوشان، تمرین علیرضا بیرانوند با یک دست بود.
بیرانوند: هواداران پرسپولیس نگران تمرین کردن من نباشند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author