بیرانوند خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد

بیرانوند خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد
دروازه‌بان پرسپولیس هنوزهم دارد با دست گچ گرفته تمرین می‌کند.

بیرانوند خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد

دروازه‌بان پرسپولیس هنوزهم دارد با دست گچ گرفته تمرین می‌کند.
بیرانوند خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author