بیرانوند: حاضر بودم با دست شکسته برای پرسپولیس بازی کنم/امیدوارم به دیدار مقابل سوریه برسم

بیرانوند: حاضر بودم با دست شکسته برای پرسپولیس بازی کنم/امیدوارم به دیدار مقابل سوریه برسم
ایسنا نوشت: دروازه بان پرسپولیس می‌گوید اگر بازی می‌کردم شاید مصدومیتم بدتر می‌شد.

بیرانوند: حاضر بودم با دست شکسته برای پرسپولیس بازی کنم/امیدوارم به دیدار مقابل سوریه برسم

ایسنا نوشت: دروازه بان پرسپولیس می‌گوید اگر بازی می‌کردم شاید مصدومیتم بدتر می‌شد.
بیرانوند: حاضر بودم با دست شکسته برای پرسپولیس بازی کنم/امیدوارم به دیدار مقابل سوریه برسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author