بیرانوند بازی با صنعت را از دست داد؟/ دست گلر پرسپولیس در گچ (عکس)

بیرانوند بازی با صنعت را از دست داد؟/ دست گلر پرسپولیس در گچ (عکس)
دروازه پرسپولیسی ها که در دیدار برابر استقلال خوزستان آسیب دیده بود ساعتی پیش دست خود را گچ گرفت.

بیرانوند بازی با صنعت را از دست داد؟/ دست گلر پرسپولیس در گچ (عکس)

دروازه پرسپولیسی ها که در دیدار برابر استقلال خوزستان آسیب دیده بود ساعتی پیش دست خود را گچ گرفت.
بیرانوند بازی با صنعت را از دست داد؟/ دست گلر پرسپولیس در گچ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author