بیرانوند : از استقلال گل نخورده ام/ فرهاد مجیدی ادعای بیرانوند را زیرسئوال برد

بیرانوند : از استقلال گل نخورده ام/ فرهاد مجیدی ادعای بیرانوند را زیرسئوال برد
علیرضا بیرانوند در مصاحبه امروز خود مدعی شده بود تاکنون از استقلال گلی دریافت نکرده است اما بررسی دیدارهایی که او مقابل استقلال به میدان رفته اتفاق دیگری را نشان می دهد.

بیرانوند : از استقلال گل نخورده ام/ فرهاد مجیدی ادعای بیرانوند را زیرسئوال برد

علیرضا بیرانوند در مصاحبه امروز خود مدعی شده بود تاکنون از استقلال گلی دریافت نکرده است اما بررسی دیدارهایی که او مقابل استقلال به میدان رفته اتفاق دیگری را نشان می دهد.
بیرانوند : از استقلال گل نخورده ام/ فرهاد مجیدی ادعای بیرانوند را زیرسئوال برد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author