بیانیه وزیران گردشگری در تبریز

بیانیه وزیران گردشگری در تبریز
در دومین روز اجلاس وزیران گردشگری مجمع گفت و گوی همکاری آسیا با حضور اسحاق جهانگیری در تبریز برگزار شد.
۲۱:۴۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


بیانیه وزیران گردشگری در تبریز

در دومین روز اجلاس وزیران گردشگری مجمع گفت و گوی همکاری آسیا با حضور اسحاق جهانگیری در تبریز برگزار شد.
۲۱:۴۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


بیانیه وزیران گردشگری در تبریز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author