بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مردم مظلوم بحرین

بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مردم مظلوم بحرین
۲۰۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم بحرین و شیخ عیسی قاسم بیانیه‌ای صادر کردند.
۱۴:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مردم مظلوم بحرین

۲۰۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم بحرین و شیخ عیسی قاسم بیانیه‌ای صادر کردند.
۱۴:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از مردم مظلوم بحرین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author