بیانیه مداخله جویانه جی هفت ضدکره شمالی، چین و روسیه

بیانیه مداخله جویانه جی هفت ضدکره شمالی، چین و روسیه
سران گروه جی ۷ در پایان نشست خود به کره شمالی؛ چین و روسیه درباره اقدامات منطقه ایشان هشدار دادند.
۰۹:۰۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


بیانیه مداخله جویانه جی هفت ضدکره شمالی، چین و روسیه

سران گروه جی ۷ در پایان نشست خود به کره شمالی؛ چین و روسیه درباره اقدامات منطقه ایشان هشدار دادند.
۰۹:۰۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


بیانیه مداخله جویانه جی هفت ضدکره شمالی، چین و روسیه

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author