بیانیه قلعه نویی در حمایت از تیم‌ملی و تاکید بر درایت کادر فنی آن

بیانیه قلعه نویی در حمایت از تیم‌ملی و تاکید بر درایت کادر فنی آن
امیر قلعه‌نویی که از سوی فدراسیون فوتبال به تماشای بازی ایران و قطر دعوت شده است،در بیانیه ای از تیم‌ملی حمایت کرد.

بیانیه قلعه نویی در حمایت از تیم‌ملی و تاکید بر درایت کادر فنی آن

امیر قلعه‌نویی که از سوی فدراسیون فوتبال به تماشای بازی ایران و قطر دعوت شده است،در بیانیه ای از تیم‌ملی حمایت کرد.
بیانیه قلعه نویی در حمایت از تیم‌ملی و تاکید بر درایت کادر فنی آن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author