بیانیه تراکتور علیه داور دیدار با فولاد

بیانیه تراکتور علیه داور دیدار با فولاد
باشگاه تراکتورسازی در بیانیه‌ای به قضاوت محمدرضا اکبریان در دیدار با فولاد خوزستان اعتراض کرد.

بیانیه تراکتور علیه داور دیدار با فولاد

باشگاه تراکتورسازی در بیانیه‌ای به قضاوت محمدرضا اکبریان در دیدار با فولاد خوزستان اعتراض کرد.
بیانیه تراکتور علیه داور دیدار با فولاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author