بیانیه باشگاه استقلال پس از انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی

بیانیه باشگاه استقلال پس از انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی
سایت رسمی باشگاه استقلال نوشت:باشگاه استقلال طی بیانیه ای از زحمات مظلومی تشکر و رسما انتخاب علیرضا منصوریان را اعلام کرد.

بیانیه باشگاه استقلال پس از انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی

سایت رسمی باشگاه استقلال نوشت:باشگاه استقلال طی بیانیه ای از زحمات مظلومی تشکر و رسما انتخاب علیرضا منصوریان را اعلام کرد.
بیانیه باشگاه استقلال پس از انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author