بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش

بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش
نشریه آ.اس ادعا کرد که دیوید بکام، مالک باشگاه میامی، قصد دارد روبرتو کارلوس، هم تیمی سابقش را ‏به عنوان سرمربی این تیم به خدمت بگیرد.‏

بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش

نشریه آ.اس ادعا کرد که دیوید بکام، مالک باشگاه میامی، قصد دارد روبرتو کارلوس، هم تیمی سابقش را ‏به عنوان سرمربی این تیم به خدمت بگیرد.‏
بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش

سپهر نیوز

هنر

label, , ,

About the author