بوفون بهترین دروازه‌بان جهان شد

بوفون بهترین دروازه‌بان جهان شد
ورزش سه نوشت:در نظرسنجی بزرگ مجله فرانس فوتبال، جان لوئیجی بوفون به عنوان بهترین دروازه‌بان جهان انتخاب شد و بعد از او مانوئل نویر و هوگو لوریس قرار گرفتند.

بوفون بهترین دروازه‌بان جهان شد

ورزش سه نوشت:در نظرسنجی بزرگ مجله فرانس فوتبال، جان لوئیجی بوفون به عنوان بهترین دروازه‌بان جهان انتخاب شد و بعد از او مانوئل نویر و هوگو لوریس قرار گرفتند.
بوفون بهترین دروازه‌بان جهان شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author