بوسکتس: فلسفه فوتبال ما تغییر نخواهد کرد

بوسکتس: فلسفه فوتبال ما تغییر نخواهد کرد
سرخیو بوسکتس، هافبک تدافعی تیم ملی اسپانیا معتقد است علیرغم عوض شدن سرمربی تیم ملی، شکل و فلسفه بازی تیم تغییر نخوهد کرد.

بوسکتس: فلسفه فوتبال ما تغییر نخواهد کرد

سرخیو بوسکتس، هافبک تدافعی تیم ملی اسپانیا معتقد است علیرغم عوض شدن سرمربی تیم ملی، شکل و فلسفه بازی تیم تغییر نخوهد کرد.
بوسکتس: فلسفه فوتبال ما تغییر نخواهد کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author