بورا: ایران خط دفاعی فوق العاده‌ای دارد

بورا: ایران خط دفاعی فوق العاده‌ای دارد
بورا میلوتینوویچ  که با پنج تیم در جام جهانی حاضر بوده هر دو بازی جوانان ایران را با حضور در استادیوم ملی بحرین از نزدیک تماشا کرد.

بورا: ایران خط دفاعی فوق العاده‌ای دارد

بورا میلوتینوویچ  که با پنج تیم در جام جهانی حاضر بوده هر دو بازی جوانان ایران را با حضور در استادیوم ملی بحرین از نزدیک تماشا کرد.
بورا: ایران خط دفاعی فوق العاده‌ای دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author