به یاد روزهایی که میلان و اینتر قدرت‌های فوتبال اروپا بودند

به یاد روزهایی که میلان و اینتر قدرت‌های فوتبال اروپا بودند
شب گذشته دو تیم میلان و اینتر در یک مسابقه مهیج و زیبا به تساوی 2-2 رسیدند.

به یاد روزهایی که میلان و اینتر قدرت‌های فوتبال اروپا بودند

شب گذشته دو تیم میلان و اینتر در یک مسابقه مهیج و زیبا به تساوی 2-2 رسیدند.
به یاد روزهایی که میلان و اینتر قدرت‌های فوتبال اروپا بودند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author