به منچسترسیتی و آرسنال اعتمادی نیست!

به منچسترسیتی و آرسنال اعتمادی نیست!
گری نویل، مدافع سابق منچستریونایتد معتقد اسست که هنوز نمی توان روی منچسترسیتی و آرسنال به عنوان شانس های اصلی قهرمانی حساب کرد.

به منچسترسیتی و آرسنال اعتمادی نیست!

گری نویل، مدافع سابق منچستریونایتد معتقد اسست که هنوز نمی توان روی منچسترسیتی و آرسنال به عنوان شانس های اصلی قهرمانی حساب کرد.
به منچسترسیتی و آرسنال اعتمادی نیست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author