به مناسبت نیمه شعبان ۶۶۹ محکوم به حبس بخشیده شدند

به مناسبت نیمه شعبان ۶۶۹ محکوم به حبس بخشیده شدند
همزمان با نیمه شعبان، زادروز یوسف زهرا (عج) و سالروز فتح خرمشهر رهبر معظم انقلاب با عفو ۶۶۹ زندانی موافقت کردند.
۱۶:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


به مناسبت نیمه شعبان ۶۶۹ محکوم به حبس بخشیده شدند

همزمان با نیمه شعبان، زادروز یوسف زهرا (عج) و سالروز فتح خرمشهر رهبر معظم انقلاب با عفو ۶۶۹ زندانی موافقت کردند.
۱۶:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


به مناسبت نیمه شعبان ۶۶۹ محکوم به حبس بخشیده شدند

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author