به صلاح نبود دیدار با پیکان ادامه پیدا کند/ قلعه‌نویی: درگیری‌ها جزئی بود

به صلاح نبود دیدار با پیکان ادامه پیدا کند/ قلعه‌نویی: درگیری‌ها جزئی بود
سرمربی تیم تراکتورسازی درباره نیمه تمام ماندن بازی دوستانه تیمش با پیکان توضیحاتی را ارائه کرد.

به صلاح نبود دیدار با پیکان ادامه پیدا کند/ قلعه‌نویی: درگیری‌ها جزئی بود

سرمربی تیم تراکتورسازی درباره نیمه تمام ماندن بازی دوستانه تیمش با پیکان توضیحاتی را ارائه کرد.
به صلاح نبود دیدار با پیکان ادامه پیدا کند/ قلعه‌نویی: درگیری‌ها جزئی بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author