به جز فیروزکوه، سایر جاده های کشور باز است

به جز فیروزکوه، سایر جاده های کشور باز است
تردد انواع کامیون و تریلی در محور فیروزکوه تا اطلاع بعدی ممنوع است.
۱۶:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


به جز فیروزکوه، سایر جاده های کشور باز است

تردد انواع کامیون و تریلی در محور فیروزکوه تا اطلاع بعدی ممنوع است.
۱۶:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


به جز فیروزکوه، سایر جاده های کشور باز است

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author