به جز بازیکنان هیچ‌کس در استقلال پول نگرفته/ عبداللهی: فضای منفی در حال دور شدن است

به جز بازیکنان هیچ‌کس در استقلال پول نگرفته/ عبداللهی: فضای منفی در حال دور شدن است
سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت:به جز بازیکنان هیچ‌کس در استقلال پول نگرفته و در واقع همه به نوعی فداکاری کرده‌اند.

به جز بازیکنان هیچ‌کس در استقلال پول نگرفته/ عبداللهی: فضای منفی در حال دور شدن است

سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت:به جز بازیکنان هیچ‌کس در استقلال پول نگرفته و در واقع همه به نوعی فداکاری کرده‌اند.
به جز بازیکنان هیچ‌کس در استقلال پول نگرفته/ عبداللهی: فضای منفی در حال دور شدن است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author