به بهانه اولین هت تریک دوران حرفه ای/ مسوت اوزیل؛ تکامل یک نابغه

به بهانه اولین هت تریک دوران حرفه ای/ مسوت اوزیل؛ تکامل یک نابغه
دوم سپتامبر 2013، روز پایانی نقل و انتقالات تابستانی. در حالی که یک ساعت به پایان زمان نقل و انتقالات باقی مانده،‌آرسنال نهایتا توانست مسوت اوزیل، ستاره وقت رئال مادرید را به خدمت گرفته و او به گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه تبدیل شد.

به بهانه اولین هت تریک دوران حرفه ای/ مسوت اوزیل؛ تکامل یک نابغه

دوم سپتامبر 2013، روز پایانی نقل و انتقالات تابستانی. در حالی که یک ساعت به پایان زمان نقل و انتقالات باقی مانده،‌آرسنال نهایتا توانست مسوت اوزیل، ستاره وقت رئال مادرید را به خدمت گرفته و او به گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه تبدیل شد.
به بهانه اولین هت تریک دوران حرفه ای/ مسوت اوزیل؛ تکامل یک نابغه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author