به بهانه آغاز لیگ قهرمانان اروپا/ تیم منتخب باسابقه ترین‌های چمپیونزلیگ

به بهانه آغاز لیگ قهرمانان اروپا/ تیم منتخب باسابقه ترین‌های چمپیونزلیگ
باید عنوان داشت از لحاظ اعتبار، هیچ کدام از مسابقات باشگاهی فوتبال در جهان، در حد و اندازه های لیگ قهرمانان اروپا نیستند.

به بهانه آغاز لیگ قهرمانان اروپا/ تیم منتخب باسابقه ترین‌های چمپیونزلیگ

باید عنوان داشت از لحاظ اعتبار، هیچ کدام از مسابقات باشگاهی فوتبال در جهان، در حد و اندازه های لیگ قهرمانان اروپا نیستند.
به بهانه آغاز لیگ قهرمانان اروپا/ تیم منتخب باسابقه ترین‌های چمپیونزلیگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author