به برکت حزب الله، لبنان یک سرزمین نمونه است

به برکت حزب الله، لبنان یک سرزمین نمونه است
ولی امر مسلمین در دیدار با خانواده شهید بدرالدین فرمودند: به برکت حزب الله و خون شهدا، لبنان تبدیل به سرزمینی نمونه شده است.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


به برکت حزب الله، لبنان یک سرزمین نمونه است

ولی امر مسلمین در دیدار با خانواده شهید بدرالدین فرمودند: به برکت حزب الله و خون شهدا، لبنان تبدیل به سرزمینی نمونه شده است.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


به برکت حزب الله، لبنان یک سرزمین نمونه است

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author