به برد قطر خوش‌بین هستم؛/ فرکی: این بازی برای هر دو تیم فرصت بود

به برد قطر خوش‌بین هستم؛/ فرکی: این بازی برای هر دو تیم فرصت بود
حسین فرکی سرمربی تیم سایپا می‌گویدکه در مجموع از عملکرد شاگردانش مقابل پرسپولیس خشنود است.

به برد قطر خوش‌بین هستم؛/ فرکی: این بازی برای هر دو تیم فرصت بود

حسین فرکی سرمربی تیم سایپا می‌گویدکه در مجموع از عملکرد شاگردانش مقابل پرسپولیس خشنود است.
به برد قطر خوش‌بین هستم؛/ فرکی: این بازی برای هر دو تیم فرصت بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author