به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ وزیر ورزش: از کفاشیان ممنونم!

به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ وزیر ورزش: از کفاشیان ممنونم!
وزیر ورزش و جوانان گفت: به برخی از عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم و موارد را نیز منتقل کرده‌ام ولی فدراسیون فوتبال هم با محدودیت‌هایی مواجه است.

به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ وزیر ورزش: از کفاشیان ممنونم!

وزیر ورزش و جوانان گفت: به برخی از عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم و موارد را نیز منتقل کرده‌ام ولی فدراسیون فوتبال هم با محدودیت‌هایی مواجه است.
به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم/ وزیر ورزش: از کفاشیان ممنونم!

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author