به‌خاطر بی‌مهری استقلالی‌ها/این بار طالب‌لو به برانکو «بله» را می‌گوید؟!

به‌خاطر بی‌مهری استقلالی‌ها/این بار طالب‌لو به برانکو «بله» را می‌گوید؟!
با جدایی لوبانوف ازبکستانی از جمع سرخپوشان این سوال پیش می آید که جانشین او برای نشستن روی نیمکت قرمزها ، چه کسی می تواند باشد.

به‌خاطر بی‌مهری استقلالی‌ها/این بار طالب‌لو به برانکو «بله» را می‌گوید؟!

با جدایی لوبانوف ازبکستانی از جمع سرخپوشان این سوال پیش می آید که جانشین او برای نشستن روی نیمکت قرمزها ، چه کسی می تواند باشد.
به‌خاطر بی‌مهری استقلالی‌ها/این بار طالب‌لو به برانکو «بله» را می‌گوید؟!

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author