بهره برداری از بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غلات کشور

بهره برداری از بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غلات کشور
بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غلات کشور روز یکشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نیز استاندار خوزستان در دزفول افتتاح شد.
۲۲:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


بهره برداری از بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غلات کشور

بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غلات کشور روز یکشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نیز استاندار خوزستان در دزفول افتتاح شد.
۲۲:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


بهره برداری از بزرگترین سیلوی بتنی ذخیره غلات کشور

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author