بهت سپاهان از پرچم جنجالی در نصف‌جهان

بهت سپاهان از پرچم جنجالی در نصف‌جهان
نخستین بازی رسمی نصف جهان در سال جدید در حالی با تساوی به پایان رسید که دقایق پایانی اش با یک پرچم جنجالی پیگیری شد.
۱۸:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


بهت سپاهان از پرچم جنجالی در نصف‌جهان

نخستین بازی رسمی نصف جهان در سال جدید در حالی با تساوی به پایان رسید که دقایق پایانی اش با یک پرچم جنجالی پیگیری شد.
۱۸:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


بهت سپاهان از پرچم جنجالی در نصف‌جهان

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author