بهترین تیراندازان تاریخ کشورمان در المپیک

بهترین تیراندازان تاریخ کشورمان در المپیک
برای اولین بار ۲ ایرانی به مرحله نهایی تیراندازی المپیک رسیدند.

بهترین تیراندازان تاریخ کشورمان در المپیک

برای اولین بار ۲ ایرانی به مرحله نهایی تیراندازی المپیک رسیدند.
بهترین تیراندازان تاریخ کشورمان در المپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author