بهتاش فریبا هم خداحافظی می‌کند/ مدیرفنی استقلال بدون قرارداد

بهتاش فریبا هم خداحافظی می‌کند/ مدیرفنی استقلال بدون قرارداد
با وجود این که بیش از یک هفته است که حکم مدیرفنی باشگاه استقلال برای بهتاش فریبا صادر شده است، با این حال باشگاه هنوز حکم او را صادر نکرده است.

بهتاش فریبا هم خداحافظی می‌کند/ مدیرفنی استقلال بدون قرارداد

با وجود این که بیش از یک هفته است که حکم مدیرفنی باشگاه استقلال برای بهتاش فریبا صادر شده است، با این حال باشگاه هنوز حکم او را صادر نکرده است.
بهتاش فریبا هم خداحافظی می‌کند/ مدیرفنی استقلال بدون قرارداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author