بهتاش فریبا رسما مدیرفنی استقلال شد

بهتاش فریبا رسما مدیرفنی استقلال شد
مدیرفنی استقلال دقایقی پیش حکم خود را دریافت کرد.

بهتاش فریبا رسما مدیرفنی استقلال شد

مدیرفنی استقلال دقایقی پیش حکم خود را دریافت کرد.
بهتاش فریبا رسما مدیرفنی استقلال شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author