بهای نفت از ۵۰ دلار گذشت

بهای نفت از ۵۰ دلار گذشت
بهای نفت در بازار های جهانی از ۵۰ دلار در هر بشکه گذشت.
۰۸:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


بهای نفت از ۵۰ دلار گذشت

بهای نفت در بازار های جهانی از ۵۰ دلار در هر بشکه گذشت.
۰۸:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


بهای نفت از ۵۰ دلار گذشت

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author