بهانه‌های رسول خطیبی برای قعرنشینی تیمش

بهانه‌های رسول خطیبی برای قعرنشینی تیمش
ماشین‌سازی تبریز با اختلاف زیاد، ضعیف‌ترین تیم لیگ برتر شانزدهم است.

بهانه‌های رسول خطیبی برای قعرنشینی تیمش

ماشین‌سازی تبریز با اختلاف زیاد، ضعیف‌ترین تیم لیگ برتر شانزدهم است.
بهانه‌های رسول خطیبی برای قعرنشینی تیمش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author