بنزین در فرانسه نایاب شد

بنزین در فرانسه نایاب شد
ادامه اعتصابات در پالایشگاه های فرانسه در اعتراض به قانون کار، عرضه سوخت را در این کشور با مشکل مواجه کرده است.
۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


بنزین در فرانسه نایاب شد

ادامه اعتصابات در پالایشگاه های فرانسه در اعتراض به قانون کار، عرضه سوخت را در این کشور با مشکل مواجه کرده است.
۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


بنزین در فرانسه نایاب شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author