بنر تماشایی هواداران میلان برای برلوسکونی(عکس)

بنر تماشایی هواداران میلان برای برلوسکونی(عکس)
هواداران میلان با به نمایش گذاشتن یک بنر زیبا، از زحمات 30 ساله سیلویو برلوسکونی در این باشگاه تشکر کردند.

بنر تماشایی هواداران میلان برای برلوسکونی(عکس)

هواداران میلان با به نمایش گذاشتن یک بنر زیبا، از زحمات 30 ساله سیلویو برلوسکونی در این باشگاه تشکر کردند.
بنر تماشایی هواداران میلان برای برلوسکونی(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author