بندهای پیش‌نویس بیانیه نشست سران اتحادیه عرب

بندهای پیش‌نویس بیانیه نشست سران اتحادیه عرب
ایسنا نوشت: سران اتحادیه عرب از اسرائیل می‌خواهند تا به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته و تأسیسات و برنامه‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت بین المللی قرار دهد.

بندهای پیش‌نویس بیانیه نشست سران اتحادیه عرب

ایسنا نوشت: سران اتحادیه عرب از اسرائیل می‌خواهند تا به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته و تأسیسات و برنامه‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت بین المللی قرار دهد.
بندهای پیش‌نویس بیانیه نشست سران اتحادیه عرب

خرید رنک گوگل

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author