بلژیک صفر – اسپانیا ۲/ ماتادورها با مربی جدید پیروز شدند

بلژیک صفر – اسپانیا ۲/ ماتادورها با مربی جدید پیروز شدند
بلژیک در دیداری دوستانه در خانه مقابل اسپانیا شکست خورد.

بلژیک صفر – اسپانیا ۲/ ماتادورها با مربی جدید پیروز شدند

بلژیک در دیداری دوستانه در خانه مقابل اسپانیا شکست خورد.
بلژیک صفر – اسپانیا ۲/ ماتادورها با مربی جدید پیروز شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author