بعد از لوییس سوارز، نوبت راکیتیچ است

بعد از لوییس سوارز، نوبت راکیتیچ است
روبرتو فرناندز، مدیر ورزشی بارسلونا تاکید کرد که بعد از تمدید قرارداد با لوییس سوارز، نوبت ایوان راکیتیچ هم فرا خواهد رسید.

بعد از لوییس سوارز، نوبت راکیتیچ است

روبرتو فرناندز، مدیر ورزشی بارسلونا تاکید کرد که بعد از تمدید قرارداد با لوییس سوارز، نوبت ایوان راکیتیچ هم فرا خواهد رسید.
بعد از لوییس سوارز، نوبت راکیتیچ است

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author