بعد از فسخ عجیب با تیم ژاپنی؛/ کورک یک دروغگو است

بعد از فسخ عجیب با تیم ژاپنی؛/ کورک یک دروغگو است
بعد از اینکه ستاره تیم ملی والیبال لهستان قرارداد خود با تیم ژاپنی را فسخ کرد به تیمی لهستانی پیوست. او گفته بود بیماری ناشناخته ای دارد و نمی تواند به میدان برود اما خلاف این اتفاق رخ داد.

بعد از فسخ عجیب با تیم ژاپنی؛/ کورک یک دروغگو است

بعد از اینکه ستاره تیم ملی والیبال لهستان قرارداد خود با تیم ژاپنی را فسخ کرد به تیمی لهستانی پیوست. او گفته بود بیماری ناشناخته ای دارد و نمی تواند به میدان برود اما خلاف این اتفاق رخ داد.
بعد از فسخ عجیب با تیم ژاپنی؛/ کورک یک دروغگو است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author