بسکتبال جوانان ایران جهانی شد

بسکتبال جوانان ایران جهانی شد
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران به فینال مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد و سهمیه حضور در جام جهانی را گرفت.

بسکتبال جوانان ایران جهانی شد

تیم ملی بسکتبال جوانان ایران به فینال مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد و سهمیه حضور در جام جهانی را گرفت.
بسکتبال جوانان ایران جهانی شد

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author