بزرگ‌ترین قرآن پارچه‌ای در ایران+عکس

بزرگ‌ترین قرآن پارچه‌ای در ایران+عکس
بزرگ‌ترین قرآن پارچه‌ای کتابت‌ شده توسط محمود طلایی، به‌ دلیل تامین نشدن منابع مالی، سال‌هاست که صحافی نشده و به‌ شکل برگ‌برگ مانده است.
۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


بزرگ‌ترین قرآن پارچه‌ای در ایران+عکس

بزرگ‌ترین قرآن پارچه‌ای کتابت‌ شده توسط محمود طلایی، به‌ دلیل تامین نشدن منابع مالی، سال‌هاست که صحافی نشده و به‌ شکل برگ‌برگ مانده است.
۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


بزرگ‌ترین قرآن پارچه‌ای در ایران+عکس

اخبار جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author