بزرگی کرجی ها در فقر گلزنی/ جدول گلزنان برتر لیگ دسته یک

بزرگی کرجی ها در فقر گلزنی/ جدول گلزنان برتر لیگ دسته یک
سید امیر میر بزرگی ؛ مهاجم اکسین البرز با زدن گل پیروزی بخش کرجی ها در خرم آباد نه تنها باعث برد اکسین و صدرنشینی این تیم در دسته یک شد که خود نیز با 5 گل زده بالاتر از همه مهاجمان سزشناس لیگ در صدر گلزنان جای گرفت.

بزرگی کرجی ها در فقر گلزنی/ جدول گلزنان برتر لیگ دسته یک

سید امیر میر بزرگی ؛ مهاجم اکسین البرز با زدن گل پیروزی بخش کرجی ها در خرم آباد نه تنها باعث برد اکسین و صدرنشینی این تیم در دسته یک شد که خود نیز با 5 گل زده بالاتر از همه مهاجمان سزشناس لیگ در صدر گلزنان جای گرفت.
بزرگی کرجی ها در فقر گلزنی/ جدول گلزنان برتر لیگ دسته یک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author