بزرگترین ساندویچ آمریکای لاتین

بزرگترین ساندویچ آمریکای لاتین
دهها آشپز مکزیکی در کمتر از ۴ دقیقه ساندویچ ۶۶ متری درست کردند.
۱۱:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


بزرگترین ساندویچ آمریکای لاتین

دهها آشپز مکزیکی در کمتر از ۴ دقیقه ساندویچ ۶۶ متری درست کردند.
۱۱:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


بزرگترین ساندویچ آمریکای لاتین

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author