برگزاری سمینار مدیریت بهینه منابع آبی در یزد

برگزاری سمینار مدیریت بهینه منابع آبی در یزد
سمینار “مدیریت بهینه منابع آبی با رویکرد آب مجازی” از سوی مرکز توسعه فناوری آب، وابسته به پارک علم و فناوری یزد در سالن کنفرانس پارک برگزار شد.

برگزاری سمینار مدیریت بهینه منابع آبی در یزد

سمینار “مدیریت بهینه منابع آبی با رویکرد آب مجازی” از سوی مرکز توسعه فناوری آب، وابسته به پارک علم و فناوری یزد در سالن کنفرانس پارک برگزار شد.
برگزاری سمینار مدیریت بهینه منابع آبی در یزد

خرید بک لینک رنک 1

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author