برگزاری سمپوزیوم دانشمندان علم ژنتیک ایران و فرانسه

برگزاری سمپوزیوم دانشمندان علم ژنتیک ایران و فرانسه
سمپوزیوم علمی ژنتیک ایران و فرانسه ، امروز و فردا (۲۴ و ۲۵ شهریورماه) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.
۱۰:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


برگزاری سمپوزیوم دانشمندان علم ژنتیک ایران و فرانسه

سمپوزیوم علمی ژنتیک ایران و فرانسه ، امروز و فردا (۲۴ و ۲۵ شهریورماه) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.
۱۰:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


برگزاری سمپوزیوم دانشمندان علم ژنتیک ایران و فرانسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author