برگزاری تمرین تیم ملی در سالن

برگزاری تمرین تیم ملی در سالن
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز (دوشنبه) در سالن کمپ کاوارچینو ایتالیا تمرین کرد.

برگزاری تمرین تیم ملی در سالن

تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز (دوشنبه) در سالن کمپ کاوارچینو ایتالیا تمرین کرد.
برگزاری تمرین تیم ملی در سالن

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author