برنز تکواندوی قهرمانی جهان بر گردن بابالو

برنز تکواندوی قهرمانی جهان بر گردن بابالو
مبینا بابالو تکواندوکار وزن 55- کیلوگرم کشورمان با 4 پیروزی متوالی و یک باخت مدال برنز قهرمانی نوجوانان جهان را به گردن آویخت.

برنز تکواندوی قهرمانی جهان بر گردن بابالو

مبینا بابالو تکواندوکار وزن 55- کیلوگرم کشورمان با 4 پیروزی متوالی و یک باخت مدال برنز قهرمانی نوجوانان جهان را به گردن آویخت.
برنز تکواندوی قهرمانی جهان بر گردن بابالو

جوکر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author