برنامه ورزشکاران ایران در روز هشتم پارالمپیک

برنامه ورزشکاران ایران در روز هشتم پارالمپیک
ورزشکاران کشورمان در روز هشتم پارالمپیک در رشته‎های دوومیدانی و تیراندازی با کمان برای کسب مدال تلاش خواهند کرد.

برنامه ورزشکاران ایران در روز هشتم پارالمپیک

ورزشکاران کشورمان در روز هشتم پارالمپیک در رشته‎های دوومیدانی و تیراندازی با کمان برای کسب مدال تلاش خواهند کرد.
برنامه ورزشکاران ایران در روز هشتم پارالمپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author